Kvinne ved kontorpult foran pc skjerm.
REKNESKAP
Mann ved kontorpult foran pc skjerm.
RÅDGjeVING
Kvinne med penn ved kontorpult foran pc skjerm.
LØN
Mann ved kontorpult foran pc skjerm.
FAKTURERING

tenester

Me tilbyr eit breidt spekter av tenester og produkt innan rekneskapsføring, fakturering og økonomisk rådgjeving. Ta gjerne kontakt så finn me fram til den løysinga som passar deg best.

Rekneskap

Me tilbyr digitale løysingar frå Duett og Tripletex som sikrar deg full kontroll over rekneskapen og den økonomisk utviklingen i selskapet ditt. Du kan nytte tilgang både via nettsidene våre og via apper som er enkel å laste ned på mobilen.
Rekneskapsføring handlar også om å ta rette økonomiske val til rett tid. Me ser at vår rolle utviklar seg frå å vere ein rein rekneskapsførar til i stor grad vere ein aktiv rådgjevar i bedriftene.
Me har stort fokus på kompetanse og brukar mykje tid på kontinuerlig oppdatering og utviding av kunnskapen til våre tilsette. Dette for å kunne gi deg som kunde tenester med høg kvalitet og ei god oversikt over din økonomi.Ta kontakt med oss for tilbod om reknekspsføring og rådgjeving.
Sveinung Skjerahaug
Sveinung Skjerahaug
Dagleg leiar
Statsautorisert rekneskapsførar
Telefon
46537561sveinung@suldalokonomi.no
til toppen

Rådgjeving

Me vil gjerne vera din rådgjevar og sparringpartnar i alle fasar av bedriftsutviklinga. For oss er det viktig å vera til nytte for kundane våre heile vegen frå oppstart og via vekst og utviklings-fasen. Kom gjerne til oss når du har planar om å starta eiga verksemd, endring av eigarform, omlegging av drifta, søknader eller om det er andre forhold der me vera til nytte for deg. Me har blant anna kompetanse innan finansieringsplanar, skatte - og avgiftslovverk samt budsjettering og verdivurdering.

Vår komptanse og erfaring kan løfte bedrifta di.

Ta kontakt med oss for rådgjeving.
Ola Jelsa
Ola Jelsa
Økonomisk rådgivar
Statsautorisert rekneskapsførar
Telefon
46537563ola@suldalokonomi.no

Løn

Me utfører alle tenster innan lønn, rapportering og årsavslutning. Me sikrar du får automatisk lønn frå eiga bedrift eller me kan føre lønn for bedrifter med mange tilsette og stor aktivitet. I tillegg har me naturlegvis full oversikt over arbeidsgivaravgift, skatte-lovverk og rapportering til instansar som SSB og arbeidstkarregister.

Ta kontakt med oss for tilbod om lønnsføring.
Astrid Erfjord
Astrid Erfjord
Resepsjonsansvarleg
Rekneskapskonsulent
Telefon
46537567astrid@suldalokonomi.no
Iren Klungtveit Slagstad
Iren Klungtveit Slagstad
Statsautorisert rekneskapsførar
Telefon
46537566iren@suldalokonomi.no

Fakturering

Me sikrer at du får ei effektiv og jevn faktuering i bedrifta di, noko som igjen gir økonomisk tryggleik og forutsigbare rammer. Via det digitale programmet Duett fakturerer du lett sjølv, og har dermed fullstendig kontroll over pengeflyten som går både inn og ut av bedrifta.

Ta kontakt med oss for tilbod om fakturering.
Sveinung Skjerahaug
Sveinung Skjerahaug
Dagleg leiar
Statsautorisert rekneskapsførar
Telefon
46537561sveinung@suldalokonomi.no