kontakt

Suldal Økonomi & Rådgiving

Me tar kontakt med deg
så snart som mogleg.
Takk! Meldinga er mottatt.
Det skjedde ein feil ved innsending. Prøv gjerne på nytt...

våre tilsette

Sveinung Skjerahaug
Sveinung Skjerahaug
Dagleg leiar
Autorisert rekneskapsførar
Telefon
52 79 05 42sveinung@suldalokonomi.no
Ola Jelsa
Ola Jelsa
Økonomisk rådgivar
Autorisert rekneskapsførar
Telefon
52 79 05 42ola@suldalokonomi.no
Torunn Rokne Torgersen
Torunn Rokne Torgersen
Autorisert rekneskapsførar
Telefon
52 79 05 42torunn@suldalokonomi.no
Sylvia Frafjord
Sylvia Frafjord
Rekneskapskonsulent
Telefon
52 79 05 42sylvia@suldalokonomi.no
Astrid Erfjord
Astrid Erfjord
Rekneskapskonsulent
Resepsjonsansvarleg
Telefon
52 79 05 42astrid@suldalokonomi.no
Kjell Hustveit
Kjell Hustveit
Rekneskapskonsulent
Telefon
52 79 05 42kjell@suldalokonomi.no
Lena Tjømøe Steine
Lena Tjømøe Steine
Autorisert rekneskapsførar
Telefon
52790543lena@suldalokonomi.no
Guro Apeland Woster
Guro Apeland Woster
Rekneskapskonsulent
Telefon
52790544guro@suldalokonomi.no
Iren Klungtveit Slagstad
Iren Klungtveit Slagstad
Rekneskapskonsulent
Telefon
52 79 05 32iren@suldalokonomi.no
Vebjørn Nerheim
Vebjørn Nerheim
Rekneskapsmedarbeidar
Telefon
52 79 05 33vebjorn@suldalokonomi.no
Valbjørg Øvstebø
Valbjørg Øvstebø
Autorisert rekneskapsførar
Telefon
52 79 05 34valbjorg@suldalokonomi.no
Malene Akselsen Hiim
Malene Akselsen Hiim
Rekneskapskonsulent, i permisjon
Telefon
52 79 05 33malene@suldalokonomi.no
til toppen