våre tilsette

Sveinung Skjerahaug
Sveinung Skjerahaug
Dagleg leiar
Statsautorisert rekneskapsførar
46537561sveinung@suldalokonomi.no
Ola Jelsa
Ola Jelsa
Økonomisk rådgivar
Statsautorisert rekneskapsførar
46537563ola@suldalokonomi.no
Torunn Rokne Torgersen
Torunn Rokne Torgersen
Statsautorisert rekneskapsførar
46537572torunn@suldalokonomi.no
Sylvia Frafjord
Sylvia Frafjord
Rekneskapskonsulent
46537568sylvia@suldalokonomi.no
Astrid Erfjord
Astrid Erfjord
Rekneskapskonsulent
Resepsjonsansvarleg
46537567astrid@suldalokonomi.no
Kjell Hustveit
Kjell Hustveit
Rekneskapskonsulent
46537573kjell@suldalokonomi.no
Lena Tjømøe Steine
Lena Thjømøe Steine
Nestleiar Statsautorisert rekneskapsførar
46537562lena@suldalokonomi.no
Iren Klungtveit Slagstad
Iren Klungtveit Slagstad
Statsautorisert rekneskapsførar
46537566iren@suldalokonomi.no
Valbjørg Øvstebø
Valbjørg Øvstebø
Statsautorisert rekneskapsførar
46537564valbjorg@suldalokonomi.no
Malene Akselsen Hiim
Malene Akselsen Hiim
Rekneskapskonsulent
46537571malene@suldalokonomi.no
Me tar kontakt med deg
så snart som mogleg.
Takk! Meldinga er mottatt.
Det skjedde ein feil ved innsending. Prøv gjerne på nytt...
til toppen