Kontakt

Suldal Økonomi
og Rådgiving AS
Verven 1
Postboks 54
4239 SAND
Tel. 52 79 05 30
post@suldalokonomi.no

Opningstid 09:00 - 14:30

 

Rekneskapsføring for alle typar verksemder

Rekneskapsføringa har dei siste åra hatt ei stor endring både når det gjeld elektronisk rapportering og meir omfattande krav frå offentlege styremakter. Det har ført til at stadig færre ønsker å utføra rekneskapsarbeidet sjølv. Me har stort fokus på kompetanse og brukar vesentlege ressursar på kontinuerlig oppdatering og utviding av kunnskapen til våre tilsette. Dette for å kunne gi deg som kunde tenester med høg kvalitet og ein god oversikt over din økonomi.

 
Verksemder me fører rekneskap for pr. i dag:
 
* Handel og industri
* Transport
* Reiseliv
* Andre servicenæringar
* Kraftverk
* Landbruk
* Lag og foreningar
* Tidsavgrensa prosjekt
 
Rekneskapstenester me utfører:
 
* Ordinær bokføring og avstemming
* Remittering  (bokføring av inngåande faktura før betaling og overføring av betalingsdata direkte til din bank)
* Rapportering etter lovkrav og ønsker frå kunden
* Elektronisk overføring av mva-oppgåver
* Årsavslutning med overføring til skatteetaten og evt.rekneskapsregisteret i Brønnøysund
* Hjelp ved rapportering til andre, t.d. styret
* Oppsett av utkast til årsmelding frå styret for aksjeselskap
 
Vårt kontor brukar økonomisystemet Duett og
Finale til årsavslutning og rapportering