Kontakt

Suldal Økonomi
og Rådgiving AS
Verven 1
Postboks 54
4239 SAND
Tel. 52 79 05 30
post@suldalokonomi.no

Opningstid 09:00 - 14:30

 

Prissetting på våre tenester

Våre tenester blir fakturert etter medgått tid slik det blir fastsett i oppdragsavtale mellom oss og deg som kunde.

I tillegg betaler du pr.hovudbokspostering. Dette gir ein samla pris på ditt rekneskap som er konkurransedyktig samanlikna med tilsvarande tenester frå andre rekneskapskontor.
Alle oppgåver som blir utført for deg blir registrert i vårt timesystem, slik at du som kunde kan få detaljert oversikt over arbeidet som er utført.
Me bidrar gjerne ved gjennomgang av rutinar som kan føra til redusert rekneskapskostnad.