Kontakt

Suldal Økonomi
og Rådgiving AS
Verven 1
Postboks 54
4239 SAND
Tel. 52 79 05 30
post@suldalokonomi.no

Opningstid 09:00 - 14:30

 

Lønshandsaming med full elektronisk rapportering

Offentlege krav til lønshandsaming er blitt strengare og meir kompliserte dei seinare åra.

Dette er derfor den oppgåva dei aller fleste verksemder ønsker at blir utført av rekneskapskontoret.
 
Lønstenester me utfører:
 
* Registrering av lønn
* Utsending av lønsslippar på papir eller e-post
* Utbetaling av lønn direkte frå din bank (under forutsetning om at det er oppretta avtale med banken)
* Overføring til skattetrekkskonto
* Elektronisk rapportering til kommunekasse om skattetrekk og arbeidsgivaravgift
* Betaling av skattetrekk og arbeidsgivaravgift (under forutsetning om at er oppretta avtale med banken)
* Elektronisk rapportering til arbeidstakarregisteret
* Elektronisk rapportering til andre som t.d. SSB og arbeidstakarregister i pensjonsordning
* Årsavslutning lønn med løns- og trekkoppgåver
* Elektronisk rapportering til skatteetaten
 
Våre kontor brukar lønssystemet Huldt & Lillevik