Kontakt

Suldal Økonomi
og Rådgiving AS
Verven 1
Postboks 54
4239 SAND
Tel. 52 79 05 30
post@suldalokonomi.no

Opningstid 09:00 - 14:30

 

Fakturering med oppfølging

Inntektene er ikkje på plass før pengene er på din bankkonto.

Å få fakturert og sendt betalingsvarsel til rett tid er avgjerande for å få betalt for dei varer eller tenester du har levert.

Mange av våre kunder utfører fakturering direkte på vårt system via terminalserver og lar oss utføra purring og evt. inkasso.Ta kontakt for etablering av den løysinga som passar best for deg.
 
Faktureringstenester me utfører:
 
* Ordinær fakturering
* E-fakturering til stat og kommune
* Massefakturering (mange like faktura til ulike kunder, t.d. abonnement eller kontingent)
* Akonto og sluttfaktura
* Oppsett av OCR-avtale for registrering av KID og innhenting av innbetalingsdata direkte frå din bank
* Avregning mot leverandør i samvirkeverksemder, t.d. Bygdeservice
* Purring
* Inkasso i samarbeid med Kreditorforeningen